КОНТАКТИ
ЮЗУ "Неофит Рилски"
гр. Благоевград 2700
ул. Иван Михайлов №66,
E-mail: solarenergy@swu.bg
GSM: 0877 700 170
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
 

Главната цел на проекта е на основата на интердисциплинарна колаборация на млади учени-изследователи физици, еколози, информатици и инженери да се разработят нови модели и алгоритми за оценка на оползотворяването на слънчевата енергия за специфичните условия на Югозападна България.

Тези алгоритми ще бъдат проверени чрез използване на изчислителен компютърен клъстер, като бъдат симулирани за климатичните условия на шест основни населени места в Югозападна България, за които ще бъде експериментално събрана метеорологична информация.

Метеорологичната информация ще се получава в реално време (on-line) от изградена по проекта метеорологична мрежа в шест града на Югозападна България - Кюстендил, Дупница, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев.

Проектът има за цел повишаване и на кадровото израстване на всеки един от членовете на колектива и подпомагане на неговото научно развитие чрез повишаване на неговата квалификация и публикационна активност.

Друга важна цел която си поставя проекта е да подпомогне местния бизнес и предприемачество в усилията му в областта на оползотворяванета на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), като предостави електронни WEB базирани услуги свързани с надеждното и прецизно енергийно планиране и управление на базата на адекватни енергийни експертизи.