КОНТАКТИ
ЮЗУ "Неофит Рилски"
гр. Благоевград 2700
ул. Иван Михайлов №66,
E-mail: solarenergy@swu.bg
GSM: 0877 700 170
УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА
 
гл. ас. д-р Антон Нанев Стоилов - ръководител на проекта
докторант Радослав Стефанов Мавревски
ас. Иван Благоев Тодорин
ас. Веселина Христова Дългъчева
докторант Антон Георгиев Манчев
докторант Павлина Кирилова Шейтанска